Orientering om SLTU-KTU samarbejde

10. februar 2017 06:51

Københavns Tennis Union har gennem en længere årrække forsøgt at etablere et samarbejde med Sjællands Tennis Union om udvidelse af samarbejdet om begge unioners aktiviteter både for juniorer og seniorer, hvilket dog trods mange forsøg ikke lykkedes. 

Vi vil hermed gøre unionens klubber opmærksom på, at der på den kommende generalforsamling den 21. februar 2017 er 4 bestyrelsesmedlemmer på valg, herunder også valg af formanden, som i dag er Boris Michailoff. Der er nu modtaget et forslag fra de klubber, der har holdt møder med hinanden om unionens fremtid, og i dette forslag indstilles det, at de 4 bestyrelsesmedlemmer, der er på valg, bliver udskiftet.

Til orientering vedlægges følgende:

Orientering om SLTU-KTU samarbejde.

Oplæg til samarbejde SLTU-KTU.

Kopier af den korrespondance, som vi havde med Daniel Mølgaard Nielsen om et samarbejde tillige med yderligere dokumentation for KTU’s ønsker om samarbejde

Forslag fra de klubber, der har holdt møder med hinanden om unionens fremtid.