Generalforsamling

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i februar eller marts måned.

Klik her for at se vedtægter for Københavns Tennis Union.

I menuen til ventres findes indkaldelser og referater.

Medlemstal kan ses på forbundets hjemmeside www.tennis.dk