Generalforsamling

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i februar eller marts måned.

I 2019 finder generalforsamlingen sted onsdag den 27. februar, 2018, kl 19:00, hos Kløvermarkens Tennis Klub, Kløvermarksvej 32, 2300 København S.

Bemærk deadline for fremsendelse af forslag – tirsdag den 14. februar, 2019.

Klik her for at se vedtægter for Københavns Tennis Union.

Neden findes indkaldelser, referater mv.

Medlemstal kan ses på forbundets hjemmeside www.tennis.dk