Generalforsamling

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i februar eller marts måned.

I 2018 finder generalforsamlingen sted tirsdag den 27. februar, 2018, kl 19:00, hos ATK.

Bemærk deadline for fremsendelse af forslag – ikke mindst kandidater til to ledige poster i bestyrelsen! – tirsdag den 13. februar, 2018.

Der er modtaget følgende kandidaturer til posterne i KTU’s bestyrelse:

  • Bestyrelsesmedlem: Henrik Schütten Klitvad, HIK
  • Kasserer: Patrick Ørngreen, B93

Herudover er der ikke modtaget yderligere forslag til punkter til dagsorden.

 

Klik her for at se vedtægter for Københavns Tennis Union.

Neden findes indkaldelser, referater mv.

Medlemstal kan ses på forbundets hjemmeside www.tennis.dk