Københavns Tennis Union

Københavns Tennis Union er en sammenslutning af tennisklubber i København.

KTU arrangerer turneringer for både børn og voksne, talenter og motionister, afholder kurser, samt formidler rådgivning, lige fra skatteforhold til byggeforhold.

Københavns Tennis Union's ungdomstræning byder også i sæsonen 16/17 på trænings- og kampspilsamlinger for unge turneringsspillere fra KTU- og SLTU-klubber i perioden november til april.

Klik her for at læse mere.

KTU opfordrer alle klubber til at anvende HEAD tennisbolde.

Klubben kan købe HEAD tennisbolde på www.coolsport.dk HEAD yder frivare- bonus til den enkelte klub på 50 kr. pr. dusin bolde.

Levering sker gennem den lokale sportsforretning.

Klik her for at læse mere om sponsoraftalen og hvordan klubben kan anvende den attraktive indkøbsordning.

Nyheder

Orientering om SLTU-KTU samarbejde

Københavns Tennis Union har gennem en længere årrække forsøgt at etablere et samarbejde med Sjællands Tennis Union om udvidelse af samarbejdet om begge unioners aktiviteter både for juniorer og seniorer, hvilket dog trods mange forsøg ikke lykkedes. 

Vi vil hermed gøre unionens klubber opmærksom på, at der på den kommende generalforsamling den 21. februar 2017 er 4 bestyrelsesmedlemmer på valg, herunder også valg af formanden, som i dag er Boris Michailoff. Der er nu modtaget et forslag fra de klubber, der har holdt møder med hinanden om unionens fremtid, og i dette forslag indstilles det, at de 4 bestyrelsesmedlemmer, der er på valg, bliver udskiftet.

Til orientering vedlægges følgende:

Orientering om SLTU-KTU samarbejde.

Oplæg til samarbejde SLTU-KTU.

Kopier af den korrespondance, som vi havde med Daniel Mølgaard Nielsen om et samarbejde tillige med yderligere dokumentation for KTU’s ønsker om samarbejde

Forslag fra de klubber, der har holdt møder med hinanden om unionens fremtid.

10. februar 2017 06:51

KTU's generalforsamling 2017

Generalforsamlingen afholdes tirsdag den 21. februar 2017 kl 19 i Arbejdernes Tennisklub, Genforeningspladsen 54.

Tilmelding skal ske senest tirsdag den 14. februar 2017 kl. 18:00 på telefon 40 15 30 40.
evt. pr. mail til post@ktu.dk, at oplyse hvor mange der deltager fra jeres klub, samt hvor mange der ønsker at deltage i spisningen.

Indkaldelse til generalforsamling

29. januar 2017 07:18
Se alle nyheder